H0502-S - Platic Main Pulley - Goblin 380

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ H0502-S - Platic Main Pulley - Goblin 380

0 บาท

ขาย

Description

H0502-S - Platic Main Pulley - Goblin 380

Includes:

- Plastic One Way Pulley Assembled x 1set

- Shims Ø8x Ø14 x 0,2 x 2pcs

Use for:

- Goblin 380
เข้าชม 69 คน

แสดงความคิดเห็น