อสังหาริมทรัพย์ Real estate

โดย natty เมื่อ 28 ม.ค. 2561 14:01 น.

 อสังหาริมทรัพย์ Real Estate, Real property

          อสังหาริมทรัพย์  หมายถึง  ที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่ติดกับที่ดิน  มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น  แบ่งเป็น  4  ประเภท

1.  ที่ดิน หมายถึง พื้นดินทั่วไป รวมทั้งภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้วย

2.  ทรัพย์อันติดกับที่ดิน  เช่น ไม้ยืนต้น อาคาร  โรงเรือน  สิ่งก่อสร้างบนที่ดิน  เช่น    บ้าน ทาวเฮ้าส์  คอนโดมิเนียม หอพัก โรงงาน อาคารพาณิชย์  โรงแรม

3.  ทรัพย์ ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง แร่ธาตุ กรวด ทราย ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

4.  สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในทรัพย์สินที่ติดกับที่ดินนั้นด้วย เช่น  กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน สิทธิครอบครองที่ดิน สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิจำนองที่ดิน ภาระจำยอม  เป็นต้น

   

เข้าชม 585 คน

แสดงความคิดเห็น