การตั้งเป้าหมายควรเก็บเป็นความลับ

โดย natty เมื่อ 16 ก.ค. 2561 13:22 น.

การตั้งเป้าหมายควรเก็บเป็นความลับ

การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดี  แต่ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จไม่ควรบอกให้ผู้อื่นรู้   เนื่องจาก

             ในทางจิตวิทยา  ถ้าบอกให้คนอื่นรู้แล้วเหมือนกับว่า  เราได้สิ่งที่เราต้องการตามเป้าหมายที่เราอยากได้เรียบร้อยแล้ว  จะทำให้ตอนที่ลงมือทำจริงจะทำไม่เต็มที่  มีแรงบันดาลใจน้อยลง  ทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้นได้ยาก

            โดยทั่วไปธรรมชาติของมนุษย์  จะมีความอิจฉาเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ถึงแม้จะมีความหวังดีก็ตาม  แต่ลึกๆในจิตใจแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นประสบความสำเร็จมากกว่าตัวเอง

             ในกรณีที่อยากบอกเป้าหมายนั้นจริงๆ  ก็ควรบอกในลักษณะที่ไม่ได้ทำรู้สึกถึงความพอใจหรือว่าสำเร็จตามเป้าหมายนั้นแล้ว

เข้าชม 514 คน

แสดงความคิดเห็น